Zmysł drustwa je hospodarske spěchowanje čłonow a serwis čłonam.

Banka

Što nas wot druhich skupin bankow rozeznawa?

Ludowa banka Raiffeisenowa banka Delnja Šleska eG je prawnisce samostatna drustwowa banka, kotraž słuša jeničce swojim čłonam. Čłonojo našeje banki su klienća a zdobom wobsedźerjo banki. Móža jako wobsedźerjo zasadne prašenja politiki našeho předewzaća wowliwować a při wažnych rozsudach sobu postajeć. Direktnje abo přez swojich zastupjerjow wola dohladowansku radu. Dohladowanska rada zasadźi jednaćela, kotryž banku wjedźe. Na zastupniskej zhromadźiznje podźělnikow rozprawjataj jednaćel a dohladowanska rada wo minjenym wobchodnym lěće.

Wo wužiwanju lětneho wuzbytka rozsudźa zhromadźizna zastupjerjow. Kóždy zastupjer ma jedyn hłós.

Jednotliwy podźěl na drustwje wučinja 105,00 euro.