Z myśli przewodniej Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG wywodzi się slogan „Tutaj my jesteśmy bankiem”. Stanowi on drogowskaz i pomaga sprostać wyzwaniom czasu teraz i w przyszłości.

My ...obrazuje zasadę spółdzielczą i specjalnych relacji pomiędzy klientami, członkami i pracownikami.

jesteśmy

tutaj ...wyraża specjalną, regionalną kompetencję i obecność naszego banku na miejscu.

tym

bankiem ...obrazuje sprawność roboczą i bezpieczeństwo naszego banku stanowiącego część globalnie działającej grupy finansowej Volksbanken Raiffeisenbanken.

My - My działamy według spółdzielczych zasad samopomocy, samoodpowiedzialności i samorządu – te zasady tworzą dzisiaj, tak jak już przed ponad 150 laty, podstawę spółdzielczości. Nasz bank nie jest celem samym w sobie, należy on bowiem do naszych członków, bo tylko u nas klienci mogą również zostać członkami i przez to właścicielami swojego banku.

jesteśmy - Jeśli nasi klienci są również członkami banku, wtedy każdy może lepiej pojmować swoje członkowstwo – a nasz program dodatkowych wartości dla członków banku stymulowany jest możliwościami regionu i popiera naszych członków.

tutaj - Tutaj w regionie znamy naszych klientów, znane są nam możliwości regionalne i specyfika oraz jesteśmy świadomi odpowiedzialności jako duży pracodawca w regionie. Naszych pracowników cechuje zaufanie, uprzejmość, wykwalifikowane i całościowe doradztwo oraz stabilne i ożywione relacje z klientami.

tym - Ta wysoka jakość i elastyczność naszych usług, dostosowanych do potrzeb klienta, odróżniają nas jako bank spółdzielczy od wielkich i bezpośrednich banków i stanowią naszą cechę charakterystyczną.

bankiem - Naszą mocną stroną są operacje bankowe z szeroką siecią dystrybucji, nowoczesną techniką i niezwłocznie podejmowanymi decyzjami, prowadzone dla klientów indywidualnych i firmowych. W ramach grupy finansowej Volksbanken Raiffeisenbanken, korzystamy jako bank dystrybucyjny z możliwości oddania naszym klientom do dyspozycji wszystkich produktów finansowych z jednego źródła.