Zostać członkiem banku

Korzystać z modelu działalności spółdzielczej

Jako bank spółdzielczy stawiamy na regionalność. Nasz dom jest tam, gdzie znajduje się Państwa dom. Dlatego znamy naszych członków banku bardzo dobrze i konsekwentnie możemy ich wspierać. Równocześnie przez to wzmacniamy nasz wspólny region. To jest najprostsza zasada naszego modelu działalności spółdzielczej.