Zostajecie Państwo członkiem banku poprzez kupno jego udziałów. Korzyści, które się ma będąc członkiem banku, są przekonywujące: 16,3 miliona klientów banków Volksbank i Raiffeisenbank jest jednocześnie udziałowcami swojego banku.